Srbija priprema izveštaj o stanju ljudskih prava Savetu za ljudska prava UN

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović održala je danas u Palati „Srbija“ poslednji u nizu pripremnih sastanaka delegacije koja će Savetu za ljudska prava UN predstaviti izveštaj Republike Srbije u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) 24. januara 2018. godine u Ženevi.

Državna delegacija će imati zadatak da Savetu UN za ljudska prava predstavi  napredak koji je postignut od drugog ciklusa UPR, ali i da pokaže da smo svesni izazova sa kojima ćemo se suočavati u budućnosti, istakla je Suzana Paunović, šef državne delegacije.

Delegaciju Republike Srbije čine članovi Vladinog Saveta za praćenje preporuka UN, predstavnici resornih ministarstava i službi Vlade koji su učestvovali u izradi državnog izveštaja za UPR, kao i predstavnici Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužilaštva.

UPR je najvažniji pregled Ujedinjenih nacija u oblasti ljudskih prava. Svrha ovog pregleda  je da sve države članice UN budu podvrgnute nekoj vrsti kontrole nad poštovanjem ljudskih prava. Kroz ovaj sistem izveštavanja sve države članice UN imaju obavezu da na 4,5 godine daju pregled šta je ispunjeno od preuzetih obaveza, odnosno šta država preduzima da ispuni preuzete obaveze, objasnila je Paunović.

Ona je istakla da je Republika Srbija sa velikom odgovornošću pristupila pripremama za nastup pred Ujedinjenim nacijama, kao i načinu izrade državnog izveštaja za Treći ciklus UPR. Najbolji pokazatelj za ovu tvrdnju jesu jačanje institucionalnih kapaciteta u pripremi ovog procesa, unapređenje samog postupka izveštavanja, uključenost svih relevantih državnih organa, organizacija civilnog društva, nezavisnih državnih organa, kao i visok stepen saradnje koji je postignut između različitih aktera.

Paunović ističe da je od 2013. godine, kada je bio poslednji pregled za Srbiju, naša država ispunila najveći deo preporuka UN. Usvojeni su brojni zakoni, strategije i akcioni planovi u oblasti ljudskih prava, dodajući da se sprovođenje tih dokumenata redovno prati i o tome izveštava Vlada.

U narednim izveštajnim periodima naša država će posvetiti punu pažnju unapređenju procesa izveštavanja mehanizma UN za ljudska prava kroz rad Saveta Vlade za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava i povezivanju, kao i povezivanju sa strateškim razvojnim ciljevima UN i Agendom 2030.

Paunović podseća da je Izveštaj za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda Vlada Srbije usvojila na sednici održanoj 31. oktobra 2017. godine.

Podeli:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *