Romi iz Niša traže da gradska vlast postavi Koordinatora za romska pitanja i otvori kancelarija za imlementaciju strategije i akcionih planova za Rome u tom gradu

Savet za ljudska i manjinska prava tražiće da se u Nišu postave koordinatori za romska pitanja! Time će se, kako smatraju, bolje realizovati ciljevi akcionog plana za poboljšanje položaja Roma.

Postoji dobra volja da se priča o mnogim problemima sa kojima se romska zajednica u Nišu suočava, i to je samo po sebi veliki pomak, kazala je Marija Demić iz mreže odbora za ljudska prava KRIS na današnjoj konferenciji za novinare koja je održana u Nišu.

-Očekujemo da u onih pet prioritetnih oblasti  među kojima je stanovanje, zapošljavanje, obrazvanje, zdravlje i socijalna zaštita, sve ono što se predviđa akcionim planom da bude i sprovedeno u delo a ne da ostane samo na papiru, naglasila je Ona.

Kako su istakli na današnjj konferenciji Romi nemaju ni jednog romskog predstavnika ni u jednoj Opštini u Nišu, i oni su, kako su danas kazali, poslali inicijativu Gradaskom veću  da  usvoji najpre sistematuzaciju radnog mesta koordinatora za romska pitanja ,  kako bi se realizovao loklani akcioni plan za poboljšanje položaja i statusa roma za 2017.-2019.godinu.

Akcioni plan za pobiljšanje položaja roma usvojen je sredinom marta , prekasno za planiranje novca u ovogodišnjem budžetu i da para za inplementaciju stategije za ovu godinu nema, ali da je dobro da se pripemi teren i da se za sledeću budžetsku godinu planiraju sredstva budžetom grada za omplementaciju strategije i akcionih planova, rekli su nadležni iz Grada Niša, koji su i dodali da se slažu sa inicijativom da se postavi koordinator za romska pitanja u Nišu.

Strategija podrazumeva i otvaranje kancelarije za romska pitanja i romskog kulturnog centra, ceo proces podpomaž i Nevladine organicije koje su takođe usmereni ka unapređenju položja Roma.

Podeli:

2 thoughts on “Romi iz Niša traže da gradska vlast postavi Koordinatora za romska pitanja i otvori kancelarija za imlementaciju strategije i akcionih planova za Rome u tom gradu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *