Osman Balić: Nezapošljavanje Roma jednak je ekonomskoj katastrofi jednog naroda

Katastrofalno stanje zapošljavanja Roma u Srbiji,  oko 26.000 Roma su na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja, oko 150.000 Roma nalaze se u zemljama EU, i oko 100.000 Roma koji su radno sposobni, ne prijavljeni su na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja, izveštaj je SKRUG Lige Roma koja je danas u Medija centru u Nšu predstavila rezultate analize sprovođenja praktičnih politika zapošljavanja Roma u Srbiji u periodu od 2009. do 2018.godine.

Glavne oblasti kojim se analiza bavi su iz domena politike zapošljavanja i ekonomskog jačanja romske zajednice u Srbiji na osnovu sprovedenog istraživanja u decembru 2017. i januaru 2018. god.

-Zapošljavanje Roma u državnom sektoru je evrgrin tema, jer zapošljenih Roma u Javnom sektoru skoro i da nema, kazao je danas na konferenciji Osman Balić predsedenik SKRUG Lige Roma, koji je i ovom prilikom kazao da Liga Roma priprema nacrt zakona o jednakopravnom zapošljavanju u državnim upravama i lokalnim samoupravama.

Politici zapošljavanja Roma u Srbiji nije poklonjeno dovoljno pažnje u periodu 2009.-2018.godine kako u pogledu institucionalno-organizacione strukture i ozbiljne posvećenosti tom specifičnom problemu, tako i u pogledu finansiranja. Ovaj propust državnih i lokalnih vlasti,  kako je rečeno danas na konferenciji, doveo je do pogoršanja ekonomske situacije u romskoj zajednici u Srbiji.

-Procenat nezapošljenih radno sposobnih Roma u Srbiji je oko 80% i to možemo da nazovemo ekonomskom katastrofom jednog naroda, rekao je za ROMinfomediu Osman Balić.

Na osnovu nalaza istraživanja Liga Roma predlaže i zahteva nove aktivne mere:

1. Legalizacija rada individulanih sakupljaca sekundarnih sirovina,
2. Dvestotine (200) novouposljenih u javnoj upravi I lokalnim samoupravama ,
3. Formiranje specijalističkih Agencija za zapošljavanje Roma,
4. Formiranje namenskog fonda za zaposljavanje Roma,
5. Usvajanje Zakona o jednakosti u zapošljavanju

Na današnjem predstavljanju rezulatata izveštaja  analize sprovođenja praktičnih politika zapošljavanja Roma u Srbiji u periodu od 2009. do 2018.godine, prisutvovali su predstavnici romskih i neromskih organizacija civilnog društva, pojedini romski aktivisti, privrednici,  kao i predstavnici pojedinih javnih institucija, koji su uzeli učešće u otvorenom delu debate.

Reztultate istraživanja SKRUG Liga Roma,proslediće Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Kancelariji za ljudska i manjinska prava, Nacionalnoj službi zapošljavanja, lokalnim samoupravama i medjunarodnim organizacijama.

Podeli:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *