Bugarska Vlada odobrila plan za integraciju Roma 2015-2020

1-Sofia-parliament-square-ifb

Sofija – Bugarska Vlada odobrila je Nacionalni akcioni plan za integraciju Roma 2015-2020, javila je pres služba kabineta.

Organizovanjem inforativne kampanje i privlačenje mladih iz romske zajednice sa srednjom i visokom  stručnom spremom , kao i volontere za rad sa decom koji su u riziku od napuštanja škole, ili koji su već napustili školu, kao i uključivanje roditelja romske dece u procesu prevazilaženja negativnih javnih manifestacija -su samo neke od mera koje je Bugarska Vlada odobrila.

www.focus-fen.net

Podeli:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *